Stowarzyszenie „Żyć inaczej”

Ul. Kamieńskiego 10B 51-124 Wrocław

Tel. +48 535 219 785
zycinaczej@zycinaczej.org.pl

KRS 0000047811
NIP 989 19 08 009
REGON 932195309

KONTO
Bank BGŻ
56 2030 0045 1110 0000 0257 3380


Działalność Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży dofinansowała Gmina Wrocław

www.wroclaw.pl

Skip to content