Stowarzyszenie „Żyć inaczej”

Ul. Kamieńskiego 10B 51-124 Wrocław

Tel. +48 535 219 785
zycinaczej@zycinaczej.org.pl

KRS 0000047811
NIP 989 19 08 009
REGON 932195309

KONTO
Bank BGŻ
56 2030 0045 1110 0000 0257 3380


Korzystamy z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci
realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta
ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program
realizowany jest również w naszej placówce.
Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje
standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z
czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami
Dziecięcymi w Polsce.
Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których
należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych
posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego
odżywiania już od najmłodszych lat.
Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨
Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona
tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na
uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty
Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na
podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.
Organizatorzy programu zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko
zdrowo, ale również smacznie.


Działalność Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży dofinansowała Gmina Wrocław

www.wroclaw.pl

Skip to content