Stowarzyszenie "Żyć inaczej"

Dane Stowarzyszenia

KRS 0000047811

NIP 989 19 08 009

REGON 932195309

 

KONTO

Bank BGŻ

56 2030 0045 1110 0000 0257 3380

Ul. Kamieńskiego 10B 51-124 Wrocław

Budynek mieści się pomiędzy się pomiędzy hurtownią budowlaną, a placem targowym w dzielnicy Karłowice.

Dojazd autobusem 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 132, 141, 144, 148, 246, 247, 251, 248, 257, 319, 609, 908, 930,A, C, D, K lub N (Przystanek Kamieńskiego)

Dojazd tramwajem 1, 7, 8, 15 (Przystanek Kamieńskiego)

Kontakt

Tel. +48 535 219 785

zycinaczej@zycinaczej.org.pl

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci
realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta
ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program
realizowany jest również w naszej placówce.
Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje
standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z
czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami
Dziecięcymi w Polsce.
Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których
należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych
posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego
odżywiania już od najmłodszych lat.
Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨
Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona
tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na
uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty
Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na
podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.
Organizatorzy programu zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko
zdrowo, ale również smacznie.

Działalność Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży dofinansowała Gmina Wrocław

www.wroclaw.pl

Skip to content