Grupa Wokalna

Terminy zajęć podane są w terminarzu w sekcji aktualności na naszej stronie.

Historia Zespołu:

Działalność zespołu rozpoczęła się w roku 2004 był to zespół chóralno-instrumentalny oparty o pieśni średniowieczne, nawiązujące do korzeni polskiej muzyki ludowej, stanowiącej ważny element rodzimej kultury. Zespół w tym okresie miał charakter artystyczny. Eksperymentalne połączenie głosów młodych muzyków z brzmieniem głosów osób w jesieni życia z połączeniem muzyki instrumentalnej. Był to nowatorski sposób animowania kultury i łączenia różnic międzypokoleniowych dialogu. Działalność zespołu była wzajemną inspiracją do kulturotwórczych działań młodych ludzi i osób dojrzałych – młodych duchem.

Aktualnie grupa przechodzi metamorfozę i ma charakter wokalny. Aczkolwiek zespół jest otwarty na zmiany i zaprasza osoby chętne do grania na instrumentach lub śpiewania.

Kontakt z fundacją przez maila: zycinaczej@zycinaczej.org.pl

Repertuar: Pieśni Kolberga, pieśni patriotyczne, muzyka folkowa, muzyka obrzędowa i inne utwory o innym, “swobodnym” charakterze.

Zajęcia są współfinansowane przez gminę Wrocław.

www.wroclaw.pl

Skip to content