ZAPEWNIENIE DOSTĘPCZOŚCI PRZEZ STOWARZYSZENIE “ŻYĆ INACZEJ”

Realizacja zadań w stowarzyszeniu „Żyć Inaczej” będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności z zapewnieniem dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19).

Dostępność architektoniczna obiektu użytkowanego przez stowarzyszenie „Żyć Inaczej” w którym realizowane są działania statutowe, jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony wejścia głównego do budynku jest podjazd oraz podnośnik pionowy . Na poziomie parter przystosowana jest łazienka dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zapewniony jest wolny od przeszkód dostęp do pomieszczeń w których odbywają się zajęcia. Korytarze oraz drzwi mają odpowiednią szerokość, dzięki czemu są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, sale w których odbywają się zajęcia oraz hole są przestronne, dobrze oświetlone.

Dostępność cyfrowa, z uwagi na warunki a w szczególności brak środków do poprawienia dostępności cyfrowej zapewniamy tylko alternatywny sposób dostępu polegający na, zapewnieniu kontaktu telefonicznego, zapewnienie kontaktu korespondencyjnego oraz za pomocą poczty elektronicznej. Osobie ze szczególnymi potrzebami która wcześniej zgłosi swój udział w zajęciach zapewniamy wsparcie wolontariusza oraz stały kontakt telefoniczny i mailowy. Świadomi jesteśmy braków w dostępności cyfrowej które alternatywnie zastępujemy innymi dostępnymi sposobami.

Strona www.zycinaczej.org.pl została wyposażona w Narzędzia dostępności- znaczek komunikujący z ikonką ludzika, wyświetlający się na stronie głównej. Po kliknięciu na znaczek możemy; zwiększyć rozmiar czcionki, zmniejsz rozmiar czcionki, operować skalą szarości, zmieniać wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, podkreśl linki, czytelniejsza czcionka, reset.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna, w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej spełnia wymogi minimalne dotyczące dostępności. Aby osoby z niepełnosprawności mogły się z nami komunikować wykorzystujemy różne środki komunikowania głownie pocztę elektroniczną, wiadomości tekstowe, komunikatory internetowe, lub wiadomości głosowej, lub kontakt telefoniczny. Alternatywnie mamy możliwość stosowania wspomagania słyszenia przez nagłośnienie połączone z słuchawkami. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą komunikować się z nami w sposób przez siebie
wybrany.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Skip to content